SERVEI ACOLLIDA MATINAL ESCOLA L’ESTEL

SANT GUIM DE FREIXENET

Per tal d’afavorir i facilitar la conciliació familiar com cada any des del Consell Esportiu de la Segarra us oferim el servei d’acollida matinal per poder deixar als vostres infants abans de l’inici de la jornada escolar ordinària.

Durant aquesta franja de temps els alumnes podran esmorzar si es vol, també realitzaran activitats  amb la monitora de l’acollida com tallers, jocs, dinàmiques etc…

Com cada any la franja d’acollida matinal la realitzarem al menjador de l’escola en horari de 8 a 9:30h i tindrà un cost de 42€ per infant.

Inscriu-te:

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR
  P3P4P51r2n3r4t

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  EN CAS DE QUE NO FEU ÚS A DIARI DEL SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL, DESCRIU A CONTINUACIÓ QUINA PREVISIO EN TENIU;

  NUMERO DE COMPTE ON VOLEU QUE US CARREGUEM L'IMPORT DEL REBUT D'AQUEST SERVEI EN FORMAT IBAN, ES...

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament: