SERVEIS

ACTIVITATS LUDICO-ESPORTIVES

Organitzem i desenvolupem tallers esportius per FESTES MAJORS, festes d’AFA, associacions de la comarca, festes de FINAL DE CURS… tot orientat a la pràctica esportiva mitjançant el lleure i la festa.

Disposem del material adequat per dur-ho a terme com:

 • 5 INFLABLES LUDICOESPORTIUS.
 • 10 BALANZE BIKES.
 • CÓSSOS I CUCANYES.
 • TALLER DE PINTAR CARES.
 • MASTERCLASS DE ZUMBATON.
 • JOCS GEGANTS DE FUSTA.
 • JOCS TRADICIONALS.
 • ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ.
 •  TALLER DE BTT.
 • SERVEI DE MEGAFONIA PER A L’EXTERIOR.
Sol·licitar informació

ESQUIADES ESCOLARS

Des del 2013, el Consell Esportiu de la Segarra està organitzant i gestionant esquiades escolars pels diferents escoles i instituts de la comarca. Unes esquiades que tenen molt bona rebuda per part de totes les famílies i infants, ja que poden gaudir d’un dia a les pistes d’esquí amb unes monitoratge i desplaçament.

DOSSIER ESQUIADA ESCOLAR 2021-22

PARC DE NADAL

Proposta realitzada pel Consell Esportiu de la Segarra, per tal d’oferir un servei a les families durant el període de vacances escolars de Nadal.

ACTIVITATS:

Jocs receatius i lúdics, que no necessitin d’una explicació i aprenentatge complex, de manera que els nens/es puguin entrar-sortir del jocs sense perjudicar a la resta del grup.

PROPOSTA D’ACTIVITATS A ESCOLLIR

 • Circuit Psicomotriu: equilibris, salts, túnels, coordinació… i un petit inflable (p2 a 2n)
 • Jocs de Punteria (1er a 6è)
 •  Paracaigudes (p3 a 6è)
 • Jocs de cucanya: cursa de sacs, petar globus, joc de la patata i cullera… (p3 a 6è)
 • Jocs de taula (3er a 6è)
 • Construcció de jocs amb material reciclat: indiaca, freesbee, tragabolas… (p3 a 6è)
 • Tennis taula (3er a 6è)
 • Suggerencies

Dates i hores a convenira amb l’Ajuntament o entitat organitzadora

Sol·licitar informació

LLICÈNCIES ESPORTIVES I ASSEGURANCES

La llicència esportiva és un document acreditatiu vàlid per participar a les activitats organitzades pels Consells Esportius de Catalunya seguint les directrius del Consell Català Esport.

Per a poder tramitar aquesta, accediu a la següent plataforma:

PLATAFORMA ZENIT

Per consultar algun dubte i/o aclariment podeu contactar amb nosaltres.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA

PROTOCOL ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
DOCUMENT DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT
LLISTAT DE CENTRES MÈDICS CONCERTATS A LA COMARCA
PÒLISSA D’ACCIDENTS

FORMACIÓ I BORSA DE TREBALL

Si t’interessa el món de l’activitat física i la recreació i creus que tens les aptituds necessàries per formar part del nostre equip pots formar-te i/o treballar amb nosaltres.

Per a treballar amb nosaltres omple el següent formulari:

Borsa de treball CES

Si vols realitzar el curs d’iniciació a tècnic esportiu/va, apunta’t en algun del següents cursos:

FORMACIÓ CIATE

PRÈSTEC DE MATERIAL

Comptem amb una gran varietat de material esportiu i d’equipament per facilitar l’execució d’activitats

Sol·licitar material
Demani’ns informació sobre els serveis