CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU

Per a què serveix aquest títol?

 • El títol de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu et permetrà registrar-te al ROPEC.
 • Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals , els centres
 • educatius, les AMPA i altres entitats esportives.
 • Amb aquest títol també podràs treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant les temporades de vacances escolars.

Consta de quatre parts:

 • 1- BLOC COMÚ + JOC I ESPORT (50H)

 • 2- GESTIÓ PETITES ENTITATS ESPORTIVES (35H)

 • 3- CÀPSULA FORMATIVA PRIMERS AUXILIS (15H)
 • 4- PRÀCTIQUES (150H)

Convalidació Bloc comú i bloc específic 1

Aquelles persones que disposin de les següents formacions finalitzades i certificades podran sol·licitar l’exempció:

 • Graduat/da en educació primària (6-12 anys).
 • Graduat/da en mestre d’educació primària (6-12 anys).
 • Certificats de professionalitat de Dinamització o Direcció i Coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Està titulat/da com a Monitor/a de lleure o Director/a de lleure.

Requisits d’accés

En el teu procés de matriculació caldrà que adjuntis el teu document d’identitat i el certificat de l’ESO o equivalent acadèmic o la titulació requerida en cas de convalidació.

Avaluació

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
 • Haver assistit al 80% de les hores presencials.
 • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca com a monitor/a dinamitzador/a poliesportiu.

Titulació

El Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) és l’eina que garanteix l’acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades en la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. L’Escola Catalana de l’Esport ha dissenyat un itinerari formatiu, que dóna accés als alumnes, una vegada superat el curs, al ROPEC.

CIATE: Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives

EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ JA HA FINALITZAT PER DUBTES O CONSULTES US PODEU ADREÇAR A : consellesportiu@ccsegarra.cat

Documentació complementaria

DOCUMENTACIÓ ACREDITACIÓ PERÍODE DE PRÀCTIQUES