JUNTA DIRECTIVA CONSELL ESPORTIU DE LA SEGARRA 2023-2027

ELECCIÓ CÁRRECS NOVA JUNTA DIRECTIVA

Ahir en data 21/11/23 en assemblea extraordinària es va donar per constituïda la nova junta directiva del Consell Esportiu de la Segarra pel seguent mandat comprès entre el 2023 i el 2027.

A continuació detallem la nova composició de la Junta i els càrrecs electes:

  • Aleix Bochaca – Representant Consell Comarcal Segarra  – Vocal
  • Roger Rubió – Representant d’Ajuntaments – President
  • Anna Rosines – Representant d’Ajuntaments – Vocal
  • Judit Guim – Representant d’Ajuntaments – Vocal
  • Toni Sala – Representat federacions – Vicepresident
  • Aida Vilà – Representant AFA  o entitats – Vocal
  • Thaïs Fernàndez – Representant AFA o entitats – Vocal
  • Magda Llordes – Representant AFA o entitats – Vocal
  • Margarita Sicart – Representant AFA – entitats – Secretaria
  • Sara Ribera -Representant AFA – entitats – Vocal