CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU

CIATE NADAL 23-24: JOC I ESPORT EN EDAT ESCOLAR

Per a què serveix aquest títol?

 • El títol de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu et permetrà registrar-te al ROPEC.
 • Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals , els centres
 • educatius, les AMPA i altres entitats esportives.
 • Amb aquest títol també podràs treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant les temporades de vacances escolars.

Consta de quatre parts:

 • 1- BLOC COMÚ + JOC I ESPORT (50H)

 • 2- GESTIÓ PETITES ENTITATS ESPORTIVES (35H)

 • 3- CÀPSULA FORMATIVA PRIMERS AUXILIS (15H)
 • 4- PRÀCTIQUES (150H)

Convalidació Bloc comú i bloc específic 1

Aquelles persones que disposin de les següents formacions finalitzades i certificades podran sol·licitar l’exempció:

 • Graduat/da en educació primària (6-12 anys).
 • Graduat/da en mestre d’educació primària (6-12 anys).
 • Certificats de professionalitat de Dinamització o Direcció i Coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Està titulat/da com a Monitor/a de lleure o Director/a de lleure.

Requisits d’accés

En el teu procés de matriculació caldrà que adjuntis el teu document d’identitat i el certificat de l’ESO o equivalent acadèmic o la titulació requerida en cas de convalidació.

Avaluació

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
 • Haver assistit al 80% de les hores presencials.
 • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca com a monitor/a dinamitzador/a poliesportiu.

Titulació

El Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) és l’eina que garanteix l’acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades en la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. L’Escola Catalana de l’Esport ha dissenyat un itinerari formatiu, que dóna accés als alumnes, una vegada superat el curs, al ROPEC.

Procediment per acreditar el període de pràctiques

 • Abans d’iniciar el període de pràctiques ens has d’enviar el document «Full acceptació pràctiques entitat» omplert, signat i segellat per l’entitat on realitzaràs les pràctiques conjuntament amb titol o resguard de l’ESO

 • Realitzar les 150 hores de pràctiques.

 • Un cop acabat el període de pràctiques ens has d’enviar el document «Full certificació de pràctiques» omplert, signat i segellat per l’entitat on has realitzat les pràctiques conjuntament amb una copia de les dues cares del teu DNI i el document «Declaració responsable» a consellesportiu@ccsegarra.cat

Documentació complementaria

DOCUMENTACIÓ ACREDITACIÓ PERÍODE DE PRÀCTIQUES