CURSETS DE NATACIÓ ESTIU 2022

SANT GUIM DE FREIXENET

Dels més petits als més grans, organitzats per edats i nivells.  Es treballen diferents conceptes i habilitats en funció de l’edat, per tal que els i les aprenents puguin  obtenir una autonomia a l’aigua mitjançant la natació. A més, l’últim dia dels cursets de natació es realitzarà una cloenda a tall de comiat i festa, per tal de celebrar tots junts els èxits assolits durant el transcurs d’aquests.

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  SAP NEDAR?

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cursets de natació - 26 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No