CAMPUS DE PÀDEL

Sant Guim de Freixenet

Benvolgudes famílies,
a continuació trobareu la inscripció al esperat campus del Pàdel Sant Guim durant el període de vacances comprès entre el dia 1 d’Agost i el 13 d’Agost (dissabte) ja que el dia 8 d’Agost es festiu!
En aquest campus, s’organitzaran com cada any els grups per edats, el campus es prioritzarà la practica del pàdel encara que també es realitzaran altres esports durant el campus ja que només disposem de 2 pistes.
També es realitzarà a diari piscina!
Enguany no hi haurà servei de càtering i tots els participants hauran de portar el dinar de carmanyola que guardarem en condicions òptimes fins l’hora de dinar!
Dies abans de l’inici del Campus rebreu un correu informatiu amb tots els detalls envers el campus d’enguany!
TOTS ELS PARTICIPANTS TINDRÀN UN OBSEQUI DEL CAMPUS!

REOCRDEU QUE CAL OMPLIR LES 2 PARTS DEL FORMULARI PER A QUE SIGUI EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ, PRIMERA PART INSCRIPCIO I ENVIAR I SEGONA PART OMPLIR LES DADES I REALITZAR EL PAGAMENT ONLINE.

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  SAP NEDAR?

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Campus Pàdel Estiu 22 - SANT GUIM - 85 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No