CAMPUS HANDBOL   ACLE – CES

GUISSONA

Un casal centrat principalment en un esport que està sent molt popular a la vila de Guissona: l’handbol. En aquest es podrà gaudir de diferents activitats i exercicis per tal de millorar la tècnica i tàctica, tant individual com col·lectiva, dels jugadors i jugadores. Es treballarà amb exercicis analítics i globals, tan més de forma jugada com altres més tècnics. A més, també es disposarà de temps lliure i lúdic i de piscina, a part de fer alguna dinàmica per treballar la confiança i la cohesió de grup.

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR
  1r2n3r4t1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  SAP NEDAR?

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Campus Handbol ACLE - CES - 0 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No