CASAL LLAR D’INFANTS PATUFET

GUISSONA

El Casal d’estiu de la llar d’infants Patufet és un servei educatiu que dóna continuïtat al projecte de l’escola posant l’èmfasi en el joc, l’aigua, la natura i el gaudi dels infants.

Durant el període de vacances escolars, el casal d’estiu possibilita la conciliació de la vida familiar i laboral.

Els objectius que ens plantegem són:

– Seguir la mateixa línia metodològica de l’escola

– Garantir la relació i comunicació amb les famílies

– Acompanyar l’infant en el seu procés de desenvolupament

– Oferir ambients i racons amb propostes que fomentin el joc lliure

A les famílies inscrites us enviarem un correu amb tots els detalls concrets del casal, que han de portar, funcionament, monitors i responsable del casal, contactes etc.

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:
  (en cas de no tenir-ne, anotar el del pare/mare)

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Casal llar d\'infants Patufet - Guissona - 65 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No