CASAL ESTIU CERVERA PEE

Casal adreçat a tots aquells nens i nenes amb ganes de passar-s’ho bé a través de diferents jocs, esports, dinàmiques i manualitats sempre tenint en compte l’edat dels infants i els seus interessos. Mitjançant el centre d’interès d’enguany realitzaran i aprendran diferents jocs lúdics i esportius per tal de desenvolupar diferents habilitats cognitives i motrius.

Cada setmana es farà una sortida o excursió, adaptada al grup en funció de l’edat, on podran gaudir d’activitats a l’aire lliure i conèixer la zona on es realitza el casal. A part, cada setmana es faran activitats aquàtiques, ja sigui a l’espai on es du a terme el casal, o bé, a la piscina municipal.

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  SAP NEDAR?

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  CASAL D’ESTIU LLAR D’INFANTS ARREL PEE

  El Casal d’estiu de la llar d’infants Arrel és un servei educatiu que dóna continuïtat al projecte de l’escola posant l’èmfasi en el joc, l’aigua, la natura i el gaudi dels infants.

  Durant el període de vacances escolars, el casal d’estiu possibilita la conciliació de la vida familiar i laboral.

  Els objectius que ens plantegem són:

  – Seguir la mateixa línia metodològica de l’escola

  – Garantir la relació i comunicació amb les famílies

  – Acompanyar l’infant en el seu procés de desenvolupament

  – Oferir ambients i racons amb propostes que fomentin el joc lliure

  A les famílies inscrites us enviarem un correu amb tots els detalls concrets del casal, que han de portar, funcionament, monitors i responsable del casal, contactes etc. La setmana bans de l’inici realitzarem una reunió informativa per explicar la dinàmica del casal i poder resoldre els dubtes que pugeu tenir.

  Inscriu-te:

   DADES DEL INFANT

   NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

   DNI PARTICIPANT:
   (en cas de no tenir-ne, anotar el del pare/mare)

   DATA DE NAIXEMENT:

   CURS ESCOLAR

   PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

   DISCAPACITAT:

   COMENTARIS O OBSERVACIONS:

   NUMERO TSI

   ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

   NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

   DNI PARE/MARE TUTOR:

   TELEFON DE CONTACTE 1:

   TELEFON DE CONTACTE 2:

   CORREU ELÈCTRONIC:

   SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

   AUTORITZACIONS:

   Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

   Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

   CASAL ESPORTIU CERVERA PEE

   Aquest casal està pensat per aquella nena i nen que vol gaudir de diferents disciplines esportives al llarg de l’estiu. Podran practicar diferents activitats i jocs esportius, des d’esports individuals i col·lectius, realitzant també diferents jocs i esports tradicionals. A més, també es donaran a conèixer aquells esports més alternatius, sempre perseguint un esperit lúdic, esportiu i de diversió.

   Cada setmana es faran diferents sortides i excursions, sempre seguint la temàtica esportiva, per tal de poder estar en contacte amb la natura i la nostra comarca, La Segarra. També podran gaudir del temps lliure a la piscina.

   Inscriu-te:

    DADES DEL INFANT

    NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

    DNI PARTICIPANT:

    DATA DE NAIXEMENT:

    CURS ESCOLAR
    1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO

    PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

    DISCAPACITAT:

    COMENTARIS O OBSERVACIONS:

    NUMERO TSI

    ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

    SAP NEDAR?

    NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

    DNI PARE/MARE TUTOR:

    TELEFON DE CONTACTE 1:

    TELEFON DE CONTACTE 2:

    CORREU ELÈCTRONIC:

    SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

    AUTORITZACIONS:

    Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

    Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

    CAMPUS BTT CERVERA

    Des del Consell Esportiu de la Segarra us animem a apuntar-vos a una extraescolar de contacte directe amb la natura i l’entorn de la nostra comarca, La Segarra.
    Amb la bicicleta tot terreny com a mitjà, es fomenta el treball en equip i la confiança, a més a més de la pròpia autoestima. S’ho passaran d’allò més bé aprenent la tècnica adequada per anar en bicicleta de manera segura per diferents rutes del territori.

    Grups per edats o nivells!

    Inscriu-te:

     DADES DEL INFANT

     NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

     DNI PARTICIPANT:

     DATA DE NAIXEMENT:

     CURS ESCOLAR
     3r4t1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO

     PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

     DISCAPACITAT:

     COMENTARIS O OBSERVACIONS:

     NUMERO TSI

     ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

     SAP NEDAR?

     NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

     DNI PARE/MARE TUTOR:

     TELEFON DE CONTACTE 1:

     TELEFON DE CONTACTE 2:

     CORREU ELÈCTRONIC:

     SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

     AUTORITZACIONS:

     Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

     Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament: