CASAL ESTIU SANT GUIM DE FREIXENET

Casal adreçat a tots aquells nens i nenes amb ganes de passar-s’ho bé a través de diferents jocs, esports, dinàmiques i manualitats sempre tenint en compte l’edat dels infants i els seus interessos. Mitjançant el centre d’interès d’enguany realitzaran i aprendran diferents jocs lúdics i esportius per tal de desenvolupar diferents habilitats cognitives i motrius.

Cada setmana es farà una sortida o excursió, adaptada al grup en funció de l’edat, on podran gaudir d’activitats a l’aire lliure i conèixer la zona on es realitza el casal. A part, cada setmana es faran activitats aquàtiques, ja sigui a l’espai on es du a terme el casal, o bé, a la piscina municipal.

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  SAP NEDAR?

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  CASAL ESTIU SANT GUIM DE FREIXENET - 0 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No