ESCOLA OBERTA TARDES DIES PUNTUALS

ESCOLA LES SAVINES

Realització d’activitats esportives i de lleure per als alumnes de l’escola durant la franja horària de tarda en el període de jornada intensiva escolar del 7 al 22 de Juny (12 dies)
Activitats variades en diferents grups en funció de l’edat dels infants per exemple els mes petits, realitzaran activitats adreçades a la seva edat com poden ser, tallers, manualitats, jocs, danses, jocs amb musica, contes, psicomotricitat….
Els alumnes ja mes grans, activitats mes de caire lúdic i esportiu, jocs, esports, circuits, dinàmiques, tallers…
Els inscrits a l’escola oberta, rebreu per correu una petita programació de les activitats, juntament amb els monitors que realitzaran les activitats, contacte…

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR
  P3P4P51r2n3r47

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  DIES A PARTICIPAR
  7 de Juny8 de Juny9 de Juny10 de Juny13 de Juny14 de Juny15 de Juny16 de Juny17 de Juny20 de Juny21 de Juny22 de Juny

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Escola oberta Savines - Puntual - 5 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No