ESCOLA DE BTT – OPEN LLEIDA CURS 22-23

En aquesta pagina us podeu inscriure a l’escola de BTT + Open Lleida!!
Els que us inscrigueu en aquesta categoria podreu gaudir de tots els dissabtes de l’escola de BTT ordinària i a mes a mes, participar en les competicions de BTT dins del Circuit Open Lleida els dissabtes de competició, per tant gaudireu de:
 • Dissabtes de l’escola de BTT
 • Participació en les proves del Open Lleida
 • Acompanyament tècnic a les proves del Open Lleida
 • Opció de planificació d’entrenaments
 • Servei de transport de bicicletes als Open
 • El cost de participar amb aquest format de l’escola de BTT es de 37,5€ mensuals.
Per participar als Open, es requisit imprescindible tenir la llicencia federativa de la Federació Catalana de Ciclisme, que gestionaran a traves de la penya ciclista de Cervera que te un cost de 35€ i al començar l’Escola de BTT se us indicaran quins passos i tràmits haureu de seguir.
A continuació trobareu la inscripció a l’escola de BTT + Open Lleida, al fer la inscripció i per tal de formalitzar-la, haureu de fer el pagament de la primera quota, del mes d’octubre, de l’escola i de la llicencia esportiva obligatòria que cobreix totes les activitats organitzades pels consells esportiu de Catalunya (5,5€ import per curs escolar), la resta de mesos se us domiciliarà mensualment el rebut de la quota.
Cal omplir tot el formulari, consta d’una primera part amb les dades personals i familiars, un cop omplerta cal fer clic al botó envia i continuar amb la  segona part amb les dades de pagament i un cop feu clic a envia se us obrirà una passarel·la de pagament via web.
Data límit per a realitzar la inscripció 26 de setembre.
Inscriu-te:
A continuació trobareu la inscripció a l’escola de BTT, al fer la inscripció i per tal de formalitzar-la, haureu de fer el pagament de la primera quota, del mes d’octubre, de l’escola i de la llicencia esportiva obligatòria que cobreix totes les activitats organitzades pels consells esportiu de Catalunya (5,5€ import per curs escolar), la resta de mesos se us domiciliarà mensualment el rebut de la quota.
Cal omplir tot el formulari, consta d’una primera part amb les dades personals i familiars, un cop omplerta cal fer clic al botó envia i continuar amb la  segona part amb les dades de pagament i un cop feu clic a envia se us obrirà una passarel·la de pagament via web.
Data límit per a realitzar la inscripció 26 de setembre.

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR
  3r4t1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  ESCOLA DE BTT - OPEN LLEIDA CURS 22-23 - 43 €


  Adult