CAMPUS BASQUET ESTIU 24  CES – ACLE

GUISSONA

El campus de BÀSQUET coorganitzat pel Consell Esportiu de la Segarra i l’ACLE Guissona sorgeix de la necessitat i les ganes dels infants i joves de continuar practicant un esport que està en auge a la vila. Durant el campus realitzem més de 4 hores de bàsquet diàries, on ens centrem en la tecnificació dels fonaments del bàsquet, a través de reptes i competicions. També tindrem estones de lleure, cada dia proposarem activitats diferents, i per descomptat gaudir d’una refrescant capbussada a la piscina.

El campus de bàsquet està obert a tots els infants del 2019 al 2007, no requereix la pràctica regular d’aquest esport ni tenir coneixements previs! Si teniu curiositat per aquest esport potser una bona manera d’iniciar-se, d’una forma lúdica i gaudint de l’estiu i del bàsquet.

Inscriu-te:

  DADES DEL/LA PARTICIPANT

  NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR:

  DNI PARE/MARE/TUTOR:

  TELÈFON DE CONTACTE 1:

  TELÈFON DE CONTACTE 2:

  COARREU ELECTRÒNIC 1:

  COARREU ELECTRÒNIC 2:

  NUMERO TSI PARTICIPANT (4 LLETRES + DIGITS TARGETA SANITARIA)

  IMATGE TSI PARTICIPANT

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLERÀNCIA?

  PATEIX ALGUNA MALALTIA O DISCAPACITAT?

  ALGÚN COMENTARI O OBSERVACIÓ QUE CREGUEU IMPORTANT:

  SAP NEDAR?

  GENS: NO ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUAPOC: ES MANTÉ AMB DIFICULTATSFORÇA: ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUA I SAP DESPLAÇAR-SEMOLT: SAP NEDAR PERFECTAMENT

  SELECCIONEU LES SETMANES QUE VOLDREU PARTICIPAR EN EL CASAL:

  Per tal de poder fer una samarreta per a tots els participants, ens podeu dir la talla de samarreta:

  AUTORITZACIONS

  Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar el CAMPUS DE BASQUET organitzat pel Consell Esportiu de la Segarra faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu només en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal

  A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679 de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Certifico la veracitat de les dades aportades a l’entitat organitzadora com a pare, mare, tutor legal.

  Autoritzo al meu fill/a a marxar sol del CAMPUS en la finalització de l'horari d'aquest.

  UN COP OMPLERTES TOTES LES DADES, HEU DE FER CLIC AL BOTÓ ENVIA, US APAREIXERÀ UN MISSATGE CONFORME HEM REGISTRAT CORRECTAMENT LA INSCRIPCIÓ, A CONTINUACIÓ CAL QUE OMPLIU EL FORMULARI QUE TENIU A SOTA I US REDIRIGIRA A LA PÀGINA PER EFECTUAR EL PAGAMENT. REBREU UN CORREU DE CONFIRMACIÓ UN COP ENVIADA LA INSCRIPCIÓ.

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  NOMÉS CAL FER CLIC A QUE TENIU INSCRIT ALGÚN GERÀ AL SEGON O AL DE MENOR NOMBRE DE SETMANES PER TAL DE GAUDIR DEL DESCOMPTE DEL 10% PER AL SEGON GERMÀ.

  EN CAS DE SER 3 GERMANS HEU DE FER CLIC A LA OPCÓ DE TENIU ALGUN GERMÀ INSCRIT A TOTS 3 I TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE A TOTS 3

  CAMPUS BASQUET ESTIU 24 - 45 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No