CAMPUS BTT 24

CERVERA

Benvolgudes famílies,

s’apropa el període de vacances d’estiu i com cada any, des del Consell Esportiu de la Segarra us oferim el campus de BTT de Cervera!!!

Objectius del Campus de BTT:

 • Promoure entre els menors l’ús de la bicicleta de muntanya.
 • Educar en valors: respecte, esforç, educació, companyonia, amistat…
 • Fomentar el respecte per la natura.
 • Conèixer a fons el maneig de la mountain bike.
 • Millorar aspectes bàsics del desenvolupament motor com: resistència, velocitat, coordinació, equilibri, agilitat…
 • Desenvolupament d’habilitats i destreses a la bicicleta d’una manera segura i divertida.
 • Ensenyar els components d’una Mountain Bike, la cura i el manteniment.

Els alumnes hauran de portar a classe:

El relacionat amb la bicicleta:

Casc (obligatori), cambra de recanvi, bidó ple d’aigua, culotte de ciclisme (recomanable), petit esmorzar.
Els dies que hi hagi piscina banyador i tovallola.

GRUPS PER EDATS I NIVELL

A continuació podeu realitzar la inscripció telemàtica al casal:

Inscriu-te:

  DADES DEL/LA PARTICIPANT

  NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR:

  DNI PARE/MARE/TUTOR:

  TELÈFON DE CONTACTE 1:

  TELÈFON DE CONTACTE 2:

  COARREU ELECTRÒNIC 1:

  COARREU ELECTRÒNIC 2:

  NUMERO TSI PARTICIPANT (4 LLETRES + DIGITS TARGETA SANITARIA)

  IMATGE TSI PARTICIPANT

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLERÀNCIA?

  PATEIX ALGUNA MALALTIA O DISCAPACITAT?

  ALGÚN COMENTARI O OBSERVACIÓ QUE CREGUEU IMPORTANT:

  SAP NEDAR?

  GENS: NO ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUAPOC: ES MANTÉ AMB DIFICULTATSFORÇA: ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUA I SAP DESPLAÇAR-SEMOLT: SAP NEDAR PERFECTAMENT

  SELECCIONEU LES SETMANES QUE VOLDREU PARTICIPAR EN EL CASAL:

  AUTORITZACIONS

  Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar el casal CAMPUS DE BTT 24 organitzat pel Consell Esportiu de la Segarra faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu només en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal

  A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679 de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Certifico la veracitat de les dades aportades a l’entitat organitzadora com a pare, mare, tutor legal.

  Autoritzo al meu fill/a a marxar sol del CAMPUS en la finalització de l'horari d'aquest.

  DESPRES DE REALITZAR LA INSCRIPCIO I FER CLIC AL BOTÓ ENVIA HEU DE CONTINUAR AMB EL FORMULARI PER A REALITZAR EL PAGAMANT QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ, REBREU UN CORREU AMB LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  NOMÉS CAL FER CLIC A QUE TENIU INSCRIT ALGÚN GERÀ AL SEGON O AL DE MENOR NOMBRE DE SETMANES PER TAL DE GAUDIR DEL DESCOMPTE DEL 10% PER AL SEGON GERMÀ.

  EN CAS DE SER 3 GERMANS HEU DE FER CLIC A LA OPCÓ DE TENIU ALGUN GERMÀ INSCRIT A TOTS 3 I TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE A TOTS 3

  CAMPUS BTT CERVERA 24 - 45 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No