CAMPUS HANDBOL  ESTIU 24  CES – ACLE

GUISSONA

Un casal centrat principalment en un esport que està sent molt popular a la vila de Guissona: l’handbol. En aquest es podrà gaudir de diferents activitats i exercicis per tal de millorar la tècnica i tàctica, tant individual com col·lectiva, dels jugadors i jugadores. Es treballarà amb exercicis analítics i globals, tan més de forma jugada com altres més tècnics. A més, també es disposarà de temps lliure i lúdic i de piscina, a part de fer alguna dinàmica per treballar la confiança i la cohesió de grup.

Enguany com a novetat, us enviarem un breu formulari per conèixer la vostra visió, objectius i que penseu que voleu treballar en aquest campus per tal de fer una programació especifica i adaptada a cada grup!

El campus d’handbol està obert a tots els infants, no requereix la practica regular d’aquest esport ni tenir coneixements previs! Si teniu curiositat per aquest esport pot ser una bon manera d’iniciar-se, d’una forma lúdica i gaudint de l’estiu i de l’handbol.

Inscriu-te:

  DADES DEL/LA PARTICIPANT

  NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR:

  DNI PARE/MARE/TUTOR:

  TELÈFON DE CONTACTE 1:

  TELÈFON DE CONTACTE 2:

  COARREU ELECTRÒNIC 1:

  COARREU ELECTRÒNIC 2:

  NUMERO TSI PARTICIPANT (4 LLETRES + DIGITS TARGETA SANITARIA)

  IMATGE TSI PARTICIPANT

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLERÀNCIA?

  PATEIX ALGUNA MALALTIA O DISCAPACITAT?

  ALGÚN COMENTARI O OBSERVACIÓ QUE CREGUEU IMPORTANT:

  SAP NEDAR?

  GENS: NO ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUAPOC: ES MANTÉ AMB DIFICULTATSFORÇA: ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUA I SAP DESPLAÇAR-SEMOLT: SAP NEDAR PERFECTAMENT

  SELECCIONEU LES SETMANES QUE VOLDREU PARTICIPAR EN EL CASAL:

  AUTORITZACIONS

  Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar el CAMPUS D'HANDBOL organitzat pel Consell Esportiu de la Segarra faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu només en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal

  A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679 de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Certifico la veracitat de les dades aportades a l’entitat organitzadora com a pare, mare, tutor legal.

  Autoritzo al meu fill/a a marxar sol del Casal en la finalització de l'horari d'aquest.

  DESPRES DE REALITZAR LA INSCRIPCIO I FER CLIC AL BOTÓ ENVIA HEU DE CONTINUAR AMB EL FORMULARI PER A REALITZAR EL PAGAMANT QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ, REBREU UN CORREU AMB LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  NOMÉS CAL FER CLIC A QUE TENIU INSCRIT ALGÚN GERÀ AL SEGON O AL DE MENOR NOMBRE DE SETMANES PER TAL DE GAUDIR DEL DESCOMPTE DEL 10% PER AL SEGON GERMÀ.

  EN CAS DE SER 3 GERMANS HEU DE FER CLIC A LA OPCÓ DE TENIU ALGUN GERMÀ INSCRIT A TOTS 3 I TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE A TOTS 3

  CAMPUS HANDBOL ESTIU 24 - 45 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No