CAMPUS HANDBOL ACLE – CES

INSCRIIPCIÓ 2 DIES 27 I 28 DE JUNY

Aquesta es una inscripció complementaria al campus de Handbol, nomes per als dies 27 i 28 de Juny per poder conciliar la participació al campus amb el torneig que teniu.

Cal que realitzeu la inscripció ordinària al campus d’Handbol per la setmana següent les famílies que encara no ho heu fet, per participar en aquets dos dies de campus es imprescindible inscriure’s a la segona setmana de campus.

Aquesta inscripció només la poden realitzar jugadores i jugadors que participen al torneig de Granollers.

NO COMPARTIU AQUESTA PAGINA D’INSCRIPCIÓ JA QUE ES REVISARÀN I NO SERÀN VALIDES SI NO SON JUGADORS DE L’ACLE QUE PARTICIPEN AL TORNEIG DE GRANOLLERS.

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR
  1r2n3r4t1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  SAP NEDAR?

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Campus Handbol 2 Dies - 18 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No