CAMPUS PÀDEL SANT GUIM ESTIU 24

SANT GUIM DE FREIXENET

Durant el període de vacances escolars d’estiu, realitzarem campus de pàdel adreçat a aquells infants , a partir de 1r de primària i fins a 4t d’ESO.

Es realitzaran grups per edats on realitzaran classes de pàdel, jocs, competicions i molt mes! On podran millor la seva tècnica individual, domini de la pala, situació i ubicació dins del camp de joc.

Es realitzaran sessions i activitats d’altres esports a les mateixes instal·lacions del pàdel per tal de fer un campus mes poliesportiu i dinàmic encara que les sessions principals seran de pàdel.

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció per al bon funcionament del campus.

En tots els nostres casals d’estius complim la normativa que marca la Generalitat, decret 137/2003 del 10 de juny. Un 80% de l’equip de monitors/es que treballa al casal està en disposició del títol de director/a o monitor/a d’activitats de lleure.

A continuació podeu realitzar la inscripció telemàtica al campus:

PER AL BON FUNCIONAMENT DEL CAMPUS LES INSCRIPCIONS SERÀN LIMITADES PER RIGOROS ORDRE D’INSCRIPCIÓ

Inscriu-te:

IMPORTANT: DESPRES DE REALITZAR LA INSCRIPCIO I FER CLIC AL BOTÓ ENVIAR, US SORTIRA UN MISSATGE AMB UN REQUADRE VERD, SINO COMPROVEU ELS CAMPS AMB ERROR, SI NO LA INSCRIPCIO NO SERÀ EFECTIVA. DESPRES HEU DE CONTINUAR AMB EL FORMULARI PER A REALITZAR EL PAGAMENT QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ, REBREU UN CORREU AMB LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  SAP NEDAR?

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  NOMÉS CAL FER CLIC A QUE TENIU INSCRIT ALGÚN GERÀ AL SEGON O AL DE MENOR NOMBRE DE SETMANES PER TAL DE GAUDIR DEL DESCOMPTE DEL 10% PER AL SEGON GERMÀ.

  EN CAS DE SER 3 GERMANS HEU DE FER CLIC A LA OPCÓ DE TENIU ALGUN GERMÀ INSCRIT A TOTS 3 I TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE A TOTS 3

  CAMPUS PADEL SANT GUIM ESTIU 24 - 72 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No