CASAL ESPORTIU CERVERA

CERVERA

Aquest casal està pensat per aquella nena i nen que vol gaudir de diferents disciplines esportives al llarg de l’estiu. Podran practicar diferents activitats i jocs esportius, des d’esports individuals i col·lectius, realitzant també diferents jocs i esports tradicionals. A més, també es donaran a conèixer aquells esports més alternatius, sempre perseguint un esperit lúdic, esportiu i de diversió. 

Cada setmana es faran diferents sortides i excursions, sempre seguint la temàtica esportiva, per tal de poder estar en contacte amb la natura i la nostra comarca, La Segarra. També podran gaudir del temps lliure a la piscina. 

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR
  1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  SAP NEDAR?

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  CASAL ESPORTIU CERVERA - 0 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No