CAMPUS ESPORTIU GUISSONA PEE

GUISSONA

Benvolgudes famílies,

s’apropa el període de vacances d’estiu i com cada any, des del Consell Esportiu de la Segarra us oferim el Campus Esportiu de Guissona!!

Aquest campus està pensat per aquella nena i nen que vol gaudir de diferents disciplines esportives al llarg de l’estiu. Podran practicar diferents activitats i jocs esportius, des d’esports individuals i col·lectius, realitzant també diferents jocs i esports tradicionals. A més, també es donaran a conèixer aquells esports més alternatius, sempre perseguint un esperit lúdic, esportiu i de diversió.

Cada setmana es faran diferents sortides i excursions, sempre seguint la temàtica esportiva, per tal de poder estar en contacte amb la natura i la nostra comarca, La Segarra. També podran gaudir del temps lliure a la piscina.

plim la normativa que marca la Generalitat, decret 137/2003 del 10 de juny. Un 80% de l’equip de monitors/es que treballa al casal està en disposició del títol de director/a o monitor/a d’activitats de lleure.

A continuació podeu realitzar la inscripció telemàtica al campus:

Inscriu-te:

  DADES DEL/LA PARTICIPANT

  NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR:

  DNI PARE/MARE/TUTOR:

  TELÈFON DE CONTACTE 1:

  TELÈFON DE CONTACTE 2:

  COARREU ELECTRÒNIC 1:

  COARREU ELECTRÒNIC 2:

  NUMERO TSI PARTICIPANT (4 LLETRES + DIGITS TARGETA SANITARIA)

  IMATGE TSI PARTICIPANT

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLERÀNCIA?

  PATEIX ALGUNA MALALTIA O DISCAPACITAT?

  ALGÚN COMENTARI O OBSERVACIÓ QUE CREGUEU IMPORTANT:

  SAP NEDAR?

  GENS: NO ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUAPOC: ES MANTÉ AMB DIFICULTATSFORÇA: ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUA I SAP DESPLAÇAR-SEMOLT: SAP NEDAR PERFECTAMENT

  REALITZAREU ELS CURSOS DE CATALÀ PROMOGUTS PEL PEE?

  EN CAS DE REALITZAR ELS CURSOS DE CATALÀ QUINES SETMANES SERÀN?

  SELECCIONEU LES SETMANES QUE VOLDREU PARTICIPAR EN EL CASAL MÀMIM DE 3 SETMANES, ELS ALUMNES QUE REALITZIN CURSOS DE CATALÀ DURANT EL CASAL PODEN OPTAR A 5 SETMANES:

  Esteu interessats en ampliar l'horari del casal fins les 14h?

  AUTORITZACIONS

  Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar el casal d’Estiu 23 organitzat pel Consell Esportiu de la Segarra faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu només en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal

  A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679 de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Certifico la veracitat de les dades aportades a l’entitat organitzadora com a pare, mare, tutor legal.

  Autoritzo al meu fill/a a marxar sol del Casal en la finalització de l'horari d'aquest.

  EL PAGAMENT DE 5€ PER SETMANA EL REALITZAREM:

  DESPRES DE REALITZAR LA INSCRIPCIO I FER CLIC AL BOTÓ ENVIA HEU DE CONTINUAR AMB EL FORMULARI PER A REALITZAR EL PAGAMANT QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ, REBREU UN CORREU AMB LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  CASAL ESPORTIU IESSO PEE 23 - 5 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No