CASAL ESTIU IESSO 23

GUISSONA

Benvolgudes famílies,

s’apropa el període de vacances d’estiu i com cada any, des del Consell Esportiu de la Segarra us oferim el Casal d’Estiu de Guissona!!

Els casals d’estiu ofereix als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola, barri, municipi,…) en una època de l’any especial i plena de recursos amb l’objectiu que els infants assoleixin uns aprenentatges que els acompanyin en el seu desenvolupament com a persona a partir de les mateixes activitats i vivències que tenen com a fil conductor el centre d’interès.

El casal proposa als infants un gran ventall d’activitats de lleure de caire educatiu amb les que gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa.

El centre d’interès és un tema que permet creuar i interrelacionar continguts i activitats de diferents disciplines, que respon als interessos reals dels infants i que permet treballar de manera global els diferents aspectes de la seva personalitat.
El centre d’interès funciona com a fil conductor a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les activitats . El centre d’interès és un tema genèric per totes les edats però s’adapta a les necessitats maduratives i intel·lectuals de cada grup d’edat.

Quin tipus d’activitats es fan?

 • Jocs d’interior i exterior: els jocs d’exterior i d’interior són activitats estructurades i amb finalitat educativa , que ens permet relacionar-nos amb els altres i adquirir  nous coneixements d’una forma totalment lúdica i divertida.
 • Jocs d’aigua i piscina: els jocs d’aigua són indispensables per passar la calor de l’estiu d’una forma lúdica i divertida.
 • Danses i cançons: les danses, les cançons i l’expressió corporal ens permetran ampliar el nostre vocabulari i treballar d’una forma divertida les capacitats motrius del nostre cos.
 • Gimcanes: els jocs de proves i habilitats ens ajudaran a cohesionar el grup i treballar el companyerisme.
 • Tallers: per tal de desenvolupant les capacitats artístiques i treballant amb la creativitat realitzarem activitats plàstiques relacionades amb el tema de la setmana.
 • Sortides: realitzarem sortides de proximitat o amb autocar que ens permetrà gaudir del que ens envolta i conèixer nous indrets.
 • Esports: les activitats esportives ens permetran treballar el desenvolupament de les capacitats motrius dels infants a l’hora que aprenen normes de convivència amb el joc.

En tots els nostres casals d’estius complim la normativa que marca la Generalitat, decret 137/2003 del 10 de juny. Un 80% de l’equip de monitors/es que treballa al casal està en disposició del títol de director/a o monitor/a d’activitats de lleure.

A continuació podeu realitzar la inscripció telemàtica al casal:

Inscriu-te:

  DADES DEL/LA PARTICIPANT

  NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR:

  DNI PARE/MARE/TUTOR:

  TELÈFON DE CONTACTE 1:

  TELÈFON DE CONTACTE 2:

  COARREU ELECTRÒNIC 1:

  COARREU ELECTRÒNIC 2:

  NUMERO TSI PARTICIPANT (4 LLETRES + DIGITS TARGETA SANITARIA)

  IMATGE TSI PARTICIPANT

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLERÀNCIA?

  PATEIX ALGUNA MALALTIA O DISCAPACITAT?

  ALGÚN COMENTARI O OBSERVACIÓ QUE CREGUEU IMPORTANT:

  SAP NEDAR?

  GENS: NO ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUAPOC: ES MANTÉ AMB DIFICULTATSFORÇA: ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUA I SAP DESPLAÇAR-SEMOLT: SAP NEDAR PERFECTAMENT

  SELECCIONEU LES SETMANES QUE VOLDREU PARTICIPAR EN EL CASAL:

  Esteu interessats en ampliar l'horari del casal fins les 14h?

  AUTORITZACIONS

  Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar el casal d’Estiu 23 organitzat pel Consell Esportiu de la Segarra faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu només en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal

  A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679 de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Certifico la veracitat de les dades aportades a l’entitat organitzadora com a pare, mare, tutor legal.

  Autoritzo al meu fill/a a marxar sol del Casal en la finalització de l'horari d'aquest.

  DESPRES DE REALITZAR LA INSCRIPCIO I FER CLIC AL BOTÓ ENVIA HEU DE CONTINUAR AMB EL FORMULARI PER A REALITZAR EL PAGAMANT QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ, REBREU UN CORREU AMB LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  NOMÉS CAL FER CLIC A QUE TENIU INSCRIT ALGÚN GERÀ AL SEGON O AL DE MENOR NOMBRE DE SETMANES PER TAL DE GAUDIR DEL DESCOMPTE DEL 10% PER AL SEGON GERMÀ.

  EN CAS DE SER 3 GERMANS HEU DE FER CLIC A LA OPCÓ DE TENIU ALGUN GERMÀ INSCRIT A TOTS 3 I TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE A TOTS 3

  CASAL ESTIU IESSO 24 - 45 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No