CASAL D’ESTIU IESSO PEE

GUISSONA

Benvolgudes famílies,

s’apropa el període de vacances d’estiu i com cada any, des del Consell Esportiu de la Segarra us oferim el Casal d’Estiu de Guissona!!!

Els casals d’estiu ofereix als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola, barri, municipi,…) en una època de l’any especial i plena de recursos amb l’objectiu que els infants assoleixin uns aprenentatges que els acompanyin en el seu desenvolupament com a persona a partir de les mateixes activitats i vivències que tenen com a fil conductor el centre d’interès.

El casal proposa als infants un gran ventall d’activitats de lleure de caire educatiu amb les que gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa.

El centre d’interès és un tema que permet creuar i interrelacionar continguts i activitats de diferents disciplines, que respon als interessos reals dels infants i que permet treballar de manera global els diferents aspectes de la seva personalitat.
El centre d’interès funciona com a fil conductor a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les activitats . El centre d’interès és un tema genèric per totes les edats però s’adapta a les necessitats maduratives i intel·lectuals de cada grup d’edat.

Quin tipus d’activitats es fan?

 • Jocs d’interior i exterior: els jocs d’exterior i d’interior són activitats estructurades i amb finalitat educativa , que ens permet relacionar-nos amb els altres i adquirir  nous coneixements d’una forma totalment lúdica i divertida.
 • Jocs d’aigua i piscina: els jocs d’aigua són indispensables per passar la calor de l’estiu d’una forma lúdica i divertida.
 • Danses i cançons: les danses, les cançons i l’expressió corporal ens permetran ampliar el nostre vocabulari i treballar d’una forma divertida les capacitats motrius del nostre cos.
 • Gimcanes: els jocs de proves i habilitats ens ajudaran a cohesionar el grup i treballar el companyerisme.
 • Tallers: per tal de desenvolupant les capacitats artístiques i treballant amb la creativitat realitzarem activitats plàstiques relacionades amb el tema de la setmana.
 • Sortides: realitzarem sortides de proximitat o amb autocar que ens permetrà gaudir del que ens envolta i conèixer nous indrets.
 • Esports: les activitats esportives ens permetran treballar el desenvolupament de les capacitats motrius dels infants a l’hora que aprenen normes de convivència amb el joc.

En tots els nostres casals d’estius complim la normativa que marca la Generalitat, decret 137/2003 del 10 de juny. Un 80% de l’equip de monitors/es que treballa al casal està en disposició del títol de director/a o monitor/a d’activitats de lleure.

A continuació podeu realitzar la inscripció telemàtica al casal:

Inscriu-te:

  DADES DEL/LA PARTICIPANT

  NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR:

  DNI PARE/MARE/TUTOR:

  TELÈFON DE CONTACTE 1:

  TELÈFON DE CONTACTE 2:

  COARREU ELECTRÒNIC 1:

  COARREU ELECTRÒNIC 2:

  NUMERO TSI PARTICIPANT (4 LLETRES + DIGITS TARGETA SANITARIA)

  IMATGE TSI PARTICIPANT

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLERÀNCIA?

  PATEIX ALGUNA MALALTIA O DISCAPACITAT?

  ALGÚN COMENTARI O OBSERVACIÓ QUE CREGUEU IMPORTANT:

  SAP NEDAR?

  GENS: NO ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUAPOC: ES MANTÉ AMB DIFICULTATSFORÇA: ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUA I SAP DESPLAÇAR-SEMOLT: SAP NEDAR PERFECTAMENT

  REALITZAREU ELS CURSOS DE CATALÀ PROMOGUTS PEL PEE?

  EN CAS DE REALITZAR ELS CURSOS DE CATALÀ QUINES SETMANES SERÀN?

  SELECCIONEU LES SETMANES QUE VOLDREU PARTICIPAR EN EL CASAL MÀMIM DE 3 SETMANES, ELS ALUMNES QUE REALITZIN CURSOS DE CATALÀ DURANT EL CASAL PODEN OPTAR A 5 SETMANES:

  Esteu interessats en ampliar l'horari del casal fins les 14h?

  AUTORITZACIONS

  Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar el casal d’Estiu 23 organitzat pel Consell Esportiu de la Segarra faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu només en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal

  A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679 de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Certifico la veracitat de les dades aportades a l’entitat organitzadora com a pare, mare, tutor legal.

  Autoritzo al meu fill/a a marxar sol del Casal en la finalització de l'horari d'aquest.

  EL PAGAMENT DE 5€ PER SETMANA EL REALITZAREM:

  DESPRES DE REALITZAR LA INSCRIPCIO I FER CLIC AL BOTÓ ENVIA HEU DE CONTINUAR AMB EL FORMULARI PER A REALITZAR EL PAGAMANT QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ, REBREU UN CORREU AMB LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  CASAL ESTIU IESSO 23 PEE - 5 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No