CASAL D’ESTIU LLAR D’INFANTS PATUFET

GUISSONA

Benvolgudes famílies,

s’apropa el període de vacances d’estiu i com cada any, des del Consell Esportiu de la Segarra amb col·laboració de la direcció de la Llar d’infants Patufet Guissona us oferim el Casal!!

El Casal d’estiu de la llar d’infants Patufet és un servei educatiu que dóna continuïtat al projecte de l’escola posant l’èmfasi en el joc, l’aigua, la natura i el gaudi dels infants.

Durant el període de vacances escolars, el casal d’estiu possibilita la conciliació de la vida familiar i laboral.

Els objectius que ens plantegem són:

– Seguir la mateixa línia metodològica de l’escola

– Garantir la relació i comunicació amb les famílies

– Acompanyar l’infant en el seu procés de desenvolupament

– Oferir ambients i racons amb propostes que fomentin el joc lliure

A les famílies inscrites us enviarem un correu amb tots els detalls concrets del casal, que han de portar, funcionament, monitors i responsable del casal, contactes etc.

En tots els nostres casals d’estius complim la normativa que marca la Generalitat, decret 137/2003 del 10 de juny.

A continuació podeu realitzar la inscripció telemàtica al casal:

Inscriu-te:

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:
  (en cas de no tenir-ne, anotar el del pare/mare)

  DATA DE NAIXEMENT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  ADJUNTAR TSI PARTICIPANT:

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  SETMANES QUE US VOLEU INSCRIURE:

  AUTORITZACIONS:

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  DESPRES DE REALITZAR LA INSCRIPCIO I FER CLIC AL BOTÓ ENVIAR HEU DE CONTINUAR AMB EL FORMULARI PER A REALITZAR EL PAGAMANT QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ, REBREU UN CORREU AMB LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  NOMÉS CAL FER CLIC A QUE TENIU INSCRIT ALGÚN GERÀ AL SEGON O AL DE MENOR NOMBRE DE SETMANES PER TAL DE GAUDIR DEL DESCOMPTE DEL 10% PER AL SEGON GERMÀ.

  EN CAS DE SER 3 GERMANS HEU DE FER CLIC A LA OPCÓ DE TENIU ALGUN GERMÀ INSCRIT A TOTS 3 I TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE A TOTS 3

  CASAL ESTIU LLAR DINFANTS PATUFET 23 - 55 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No