CIATE: Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives

Aquest bloc específic del Ciates està organitzat conjuntament pel Consell Esportiu de l’Urgell i el Consell Esportiu de la Segarra.

DIES: 9 ABRIL DE 9H A 14HORES (ONLINE)
11 I 12 ABRIL DE 9:30 A 15H AL OFICINA JOVE DE L’URGELL (TÀRREGA)
13 I 14 ABRIL DE 9:00 A 15H AL SINDICAT DE CERVERA (CERVERA)
23 ABRIL DE 9H A 14HORES (ONLINE)
*Aquests horaris estan dissenyats per oferir la possibilitat d’accedir-hi amb transport públic Cervera-Tàrrega (autobús)

Preu: 60€
Data límit inscripció: 1 abril de 2022

Una setmana abans, rebreu tots els horaris, enllaços i ubicacions d’on s’impartirà el curs

ABANS DE TRAMITAR L’INSCRIPCIÓ, necessitareu aquests 2 passos previs

1.JUSTIFICANT DE PAGAMENT. Nom + Cognoms + CIATE . (60 EUROS). Al número de compte: ES32 3140 0001 9000 1246 2200 CAIXA GUISSONA

2- AUTORITZACIÓ (EN CAS DE SER MENORS) :

autorització per a menors

  Inscripció a CIATE: BLOC COMÚ + JOC I ESPORT + PRIMERS AUXILIS

  Aquest blocs del CIATE està organitzats Consell Esportiu de la Segarra.

  Aquest formulari és la vostra inscripció als mòduls del CIATE de "Bloc comú + bloc específic de joc i esport en edat escolar + capsula de primers auxilis"

  Aquests blocs del CIATE, juntament amb el de "Bloc específic de Gestió", i 150 hores de pràctiques us permetrà inscriure's al ROPEC (Registre oficia de professionals de l'esport a Catalunya).

  El títol és vàlid una vegada hagueu acabat la ESO. Heu d'estar cursant l'últim curs enguany o ja tenir el graduat.
  Ompliu totes les dades que es demanen al formulari i feu clic a enviar.
  Els menors d'edat, necessiteu omplir una autorització que trobareu adjuntada a la pagina.
  En cas de no poder assistir alguna sessió, es podran recuperar els continguts.
  Assistència mínima obligatòria 80%.

  Una vegada tanquem inscripcions, rebreu un correu amb ens enllaços per assistir a les sessions virtuals.

  Qualsevol dubte, feu un correu a consellesportiu@ccsegarra.cat