Inscripció a CIATE: BLOC COMÚ + JOC I ESPORT

  Aquest blocs del CIATE està organitzats Consell Esportiu de la Segarra.

  Aquest formulari és la vostra inscripció als mòduls del CIATE de "Bloc comú + bloc específic de joc i esport en edat escolars"

  Aquests blocs del CIATE, juntament amb el de "Bloc específic de Gestió", i 150 hores de pràctiques us permetrà inscriure's al ROPEC (Registre oficia de professionals de l'esport a Catalunya).

  El títol és vàlid una vegada hagueu acabat la ESO. Heu d'estar cursant l'últim curs enguany o ja tenir el graduat.
  Ompliu totes les dades que es demanen al formulari i feu clic a enviar.
  Els menors d'edat, necessiteu omplir una autorització que trobareu adjuntada a la pagina.
  En cas de no poder assistir alguna sessió, es podran recuperar els continguts.
  Assistència mínima obligatòria 80%.

  Una vegada tanquem inscripcions, rebreu un correu amb ens enllaços per assistir a les sessions virtuals.

  Qualsevol dubte, feu un correu a consellesportiu@ccsegarra.cat

  CIATE: Bloc comú + específic \"Joc i esport en edat escolar\" - 75 €


  Adult