Inscripció a CIATE: PRIMERS AUXILIS

  Aquest blocs del CIATE està organitzats Consell Esportiu de la Segarra.

  Aquest formulari és la vostra inscripció als mòduls del CIATE; capsula de primers auxilis"

  El títol és vàlid una vegada hagueu acabat la ESO. Heu d'estar cursant l'últim curs enguany o ja tenir el graduat.
  Ompliu totes les dades que es demanen al formulari i feu clic a enviar.
  Els menors d'edat, necessiteu omplir una autorització que trobareu adjuntada a la pagina.
  En cas de no poder assistir alguna sessió, es podran recuperar els continguts.
  Assistència mínima obligatòria 80%.

  Una vegada tanquem inscripcions, rebreu un correu amb ens enllaços per assistir a les sessions virtuals.

  Qualsevol dubte, feu un correu a consellesportiu@ccsegarra.cat

  CIATE: càpsula primers auxilis - 30 €


  Adult