CURSETS DE NATACIÓ ESTIU 23

SANAÜJA

Dels més petits als més grans, organitzats per edats i nivells.  Es treballen diferents conceptes i habilitats en funció de l’edat, per tal que els i les aprenents puguin  obtenir una autonomia a l’aigua mitjançant la natació. A més, l’últim dia dels cursets de natació es realitzarà una cloenda a tall de comiat i festa, per tal de celebrar tots junts els èxits assolits durant el transcurs d’aquests.

Durant l’aprenentatge de les principals habilitats dins l’aigua, és important que dividim en 3 etapes els coneixements que aniran adquirint durant els cursets de natació segons el seu nivell. Cal destacar que en totes les etapes sempre s’hi contempla un espai lúdic d’aprenentatge a través del joc.

ETAPA 1:

Objectiu: introduir a l’alumne en el medi aquàtic. Existeixen 4 elements bàsics per poder adquirir els primers coneixements dins l’aigua:

 1. Familiarització: acceptació de l’aigua
 2. Respiració: aprendre a variar la seva respiració dins l’aigua durant les primeres immersions.
 3. Flotació: l’alumne, sempre amb el suport de material de flotació, aprendrà a estabilitzar-se damunt l’aigua.
 4. Propulsió: l’alumne aprèn a desplaçar-se de forma autònoma amb suport o no de material.

ETAPA 2

Objectiu: introduir de forma progressiva la tècnica específica de cada modalitat. Durant aquesta etapa els alumnes aniran adquirint coneixements sobre els 3 estils principals de natació, el crol, l’esquena i la braça, a través d’exercicis globals i amb suport de material.

ETAPA 3

Objectiu: perfeccionar els 3 estils de natació introduint exercicis més complexos i de millora de la tècnica.

 

A continuació podeu realitzar la inscripció telemàtica al casal:

Inscriu-te:

  DADES DEL/LA PARTICIPANT

  NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR:

  DNI PARE/MARE/TUTOR:

  TELÈFON DE CONTACTE 1:

  TELÈFON DE CONTACTE 2:

  COARREU ELECTRÒNIC 1:

  COARREU ELECTRÒNIC 2:

  NUMERO TSI PARTICIPANT (4 LLETRES + DIGITS TARGETA SANITARIA)

  IMATGE TSI PARTICIPANT

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLERÀNCIA?

  PATEIX ALGUNA MALALTIA O DISCAPACITAT?

  ALGÚN COMENTARI O OBSERVACIÓ QUE CREGUEU IMPORTANT:

  SAP NEDAR?

  GENS: NO ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUAPOC: ES MANTÉ AMB DIFICULTATSFORÇA: ES MANTÉ SOL SOBRE L'AIGUA I SAP DESPLAÇAR-SEMOLT: SAP NEDAR PERFECTAMENT

  SELECCIONEU LES SETMANES QUE VOLDREU PARTICIPAR EN ELS CURSETS DE NATACIÓ:

  AUTORITZACIONS

  Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar els CURSETS DE NATACIÓ organitzat pel Consell Esportiu de la Segarra faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu només en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal

  A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679 de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Certifico la veracitat de les dades aportades a l’entitat organitzadora com a pare, mare, tutor legal.

  Autoritzo al meu fill/a a marxar sol del Casal en la finalització de l'horari d'aquest.

  DESPRES DE REALITZAR LA INSCRIPCIO I FER CLIC AL BOTÓ ENVIA HEU DE CONTINUAR AMB EL FORMULARI PER A REALITZAR EL PAGAMANT QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ, REBREU UN CORREU AMB LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  NOMÉS CAL FER CLIC A QUE TENIU INSCRIT ALGÚN GERÀ AL SEGON O AL DE MENOR NOMBRE DE SETMANES PER TAL DE GAUDIR DEL DESCOMPTE DEL 10% PER AL SEGON GERMÀ.

  EN CAS DE SER 3 GERMANS HEU DE FER CLIC A LA OPCÓ DE TENIU ALGUN GERMÀ INSCRIT A TOTS 3 I TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE A TOTS 3

  CURSETS DE NATACIÓ SANAÜJA 23 - 25 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No