PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

  L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:
  Nom:
  Correu:
  DNI/NIF:
  Representant legal de (nom alumne):

  amb DNI:
  DNI/NIF:

  Legitimació:
  Interès legítim del Responsable

  Consentiment de l'Interessat

  Fins:
  Prestació dels serveis necessaris per a la gestió d’activitats escolars i extraescolars.

  Comunicacions per correu electrònic o altres mitjans

  Formació manteniment de l'historial acadèmic/ activitat

  Gestió administrativa dels familiars / tutors

  Gestió de dades de salut per interès vital de l'alumne/usuari

  Serveis externs de salut, orientació psicopedagògica, etc.

  Activitats d'oci i formació

  Enviament de comunicacions no relacionades amb l'activitat del Responsable

  Tractaments d'imatges i vídeos.

  Legitimació i fins del tractament:
  Autoritzacions específiques de tractament: l'Interessat pot autoritzar o no els tractaments de dades assenyalant les caselles de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) següents:
  En cas de necessitat, portar-lo al metge acompanyat pels educadors/es del responsable.

  Mantenir un històric d'exalumnes/usuaris i enviar posteriors comunicacions

  Comunicar les dades a tercers per participar de les activitats d'oci i formació del Responsable

  Ser membre del grup de whatsapp de l’activitat a fi de rebre comunicacions, vídeos, etc

  Comunicació de les dades: Es podran comunicar les dades a tercers per assolir els fins del tractament i el que s'estipuli per obligació legal. L'Interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant les caselles de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents categories de destinataris:
  Autoritzo a publicar dades personals, imatges i vídeos:
  En les activitats internes del Responsable amb fins didàctics, lúdics o decoratius:
  murals, catàlegs, calendaris, presentacions de reunions internes, etc.

  En mitjans de comunicació del Responsable: blogs, webs, xarxes socials, etc.

  En mitjans de comunicació externs al Responsable: diaris, revistes, webs, etc.

  Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant el temps necessari per assolir els fins del tractament i quan ja no sigui necessari per a tals fins, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

  Drets que assisteixen a l'Interessat:
  - Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  - Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o
  oposició al seu tractament.
  - Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera
  que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

  Dades de contacte per exercir els seus drets:

  CONSELL ESPORTIU DE LA SEGARRA. Passeig Jaume Balmes núm. 3 – Consell Comarcal de la Segarra
  25.200 Cervera
  (Lleida). Email: consellesportiu@ccsegarra.cat

  Data:

  Signatura (signar amb el ratolí):


  Un cop heu emplenat el formulari i heu fet a “enviar” torneu enrrere i empleneu la resta de formularis.